emergenciesokok

EMERGÈNCIES


Implementem un seguit de serveis en relació amb la prevenció i l'actuació davant de situacions d’emergències:

- Elaboració i implantació dels plans d'autoprotecció establerts a l'RD82/2010.
- Elaboració de plans d'emergència.
- Organització i assessorament per a simulacres.
- Realització d'estudis de senyalització.
- Implantació de plànols “Vostè és aquí”.
- Organització i execució d'activitats formatives.
- Formació específica mitjançant cursos teòrics i pràctics.

 

 

 

NOTICIES


NOU REGLAMENT SOBRE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Divendres, 16 Juny 2017
16/06/2017 El passat 12 de juny de 2017 es va publicar, per part del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el nou Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis. Aquest reglament deroga l’anterior Reial Decret 1942/ 1993. El... Read More...