construccio

CONSTRUCCIÓ


Tot i que treballem per a qualsevol sector, hem implementat eines per donar resposta a les necessitats particulars d’un dels sectors més exigents en matèria de prevenció de riscos laborals: el de la construcció.

En aquest aspecte, oferim diferents serveis:

- Elaboració d'estudis bàsics de seguretat
- Elaboració de plans de seguretat i salut
- Desenvolupament de tasques com a coordinador de seguretat en obra
- Desenvolupament de tasques com a recurs preventiu a l'obra
- Desenvolupament de tasques d'assessorament i seguiment a l'obra

 

 

NOTICIES


NOU REGLAMENT SOBRE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Divendres, 16 Juny 2017
16/06/2017 El passat 12 de juny de 2017 es va publicar, per part del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el nou Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis. Aquest reglament deroga l’anterior Reial Decret 1942/ 1993. El... Read More...