vigilancia

VIGILÀNCIA DE LA SALUT


Proposem activitats mèdiques basades en la legislació de protocols mèdics específics en funció del risc i de les característiques dels seus treballadors (gestants, menors, sensibles, etc.) amb l'objectiu de protegir i minimitzar l'impacte de les diferents tasques sobre la salut. Això ho aconseguim:

- Aplicant protocols específics i guies de pràctica clínica
- Dissenyant protocols específics per a situacions concretes
- Assessorant en emergències i implantant sistemes en primers auxilis
- Determinant les causes i els mecanismes de la malaltia i valorant el perjudici sobre la salut (acció pericial)
- Portant a terme una atenció continuada i un seguiment de determinades patologies
- Implantant plans de salut a l'empresa (tabac, sobrepès, risc cardiovascular...)

 

 

 

NOTICIES


NOU REGLAMENT SOBRE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Divendres, 16 Juny 2017
16/06/2017 El passat 12 de juny de 2017 es va publicar, per part del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el nou Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis. Aquest reglament deroga l’anterior Reial Decret 1942/ 1993. El... Read More...