serveialie

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ

La principal activitat de Previntegral és actuar com a servei de prevenció aliè en les quatre especialitats:- Seguretat en el Treball
- Higiene Industrial

- Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

- Vigilància de la Salut


Oferim un sistema de gestió de la prevenció complet i de garanties.

Ens allunyem d’una gestió de la prevenció burocratitzada basada en la creació de documentació i ens centrem en una gestió de la prevenció útil, lògica, personalitzada i de qualitat.

 

 

 

 

 

 

NOTICIES


NOU REGLAMENT SOBRE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Divendres, 16 Juny 2017
16/06/2017 El passat 12 de juny de 2017 es va publicar, per part del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el nou Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis. Aquest reglament deroga l’anterior Reial Decret 1942/ 1993. El... Read More...