Calcula l'índex de sinistralitat de la teva empresa- Accidents en jornada de treball amb baixa

Aquesta eina us permet calcular els índexs d'incidència d'accidentalitat de la vostra empresa o centre de treball i us informa de quins són els índexs d'incidència mitjans de l'activitat econòmica que indiqueu

Sector econòmic
Número de treballadors
Número d'accidents
Calcular
INDEX PEL SECTOR DE L'ANY 2012:
 
  INDEX DE LA NOSTRA EMPRESA:  
  Desviació de % d'accidents en relació a l'index de referència del sector.