formaciook

FORMACIÓ


Entenem que el capital humà és l'actiu més important de què disposa l'empresa, i és per aquest motiu que apostem de forma clara i decidida per la formació.

Disposem d'un programa formatiu en matèria de prevenció de riscos laborals obert a tots els nostres clients. Les accions formatives es desenvolupen en modalitat presencial, semipresencial o a distància, en funció de les necessitats de l’empresa i les característiques de l'acció formativa que a de desenvolupar.

Donem resposta a les formacions establertes en els diferents convenis sectorials. Som una entitat habilitada per la Fundación Laboral de la Construcción, Fundación Laboral de la Madera y el mueble, Acuerdo Estatal de Vidrio y Rotulación i per la Fundación del Metal para la Formación, Calificación y Empleo, per al desenvolupament de les activitats formatives, amb el número de registre 0505080031.

D’altra banda, degut a la creixent demanada d’accions formatives no exclusives de PRL, treballem, colze a colze, amb una altra empresa del grup, Formintegral, SL, per donar resposta a qualsevol necessitat de formació amb independencia de l’activitat o sector de l’empresa.

Formintegral està acreditada per la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo com a entitat organitzadora.

Disposem d'un programa formatiu en matèria de prevenció de riscos laborals obert a tots els nostres clients.

Per consultar el calendari d’accions formatives programades o conèixer la resta d’opcions en materia de formació que els hi ofereix PREVINTEGRAL GROUP, el convidem a que visiti l’espai web de Formintegral, www.formintegral.com

logos

 

 

 

NOTICIES


NOU REGLAMENT SOBRE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Divendres, 16 Juny 2017
16/06/2017 El passat 12 de juny de 2017 es va publicar, per part del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el nou Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis. Aquest reglament deroga l’anterior Reial Decret 1942/ 1993. El... Read More...