Consell per protegir-se del sol a la feina

17/07/2017

Per fi ha arribat el tan esperat estiu, època en què agricultors i treballadors del sector de la construcció, entre daltres, sexposen a un important i silenciós risc laboral: el SOL. Aquesta exposició de la radiació fa que molts treballadors pateixin constantment els efectes nocius de la radiació, com cremades de primer grau, fotoenvelliment prematur, cataractes i càncer de pell, entre altres malalties.

En els últims quatre anys, s’ha produït un augment del 38% de la incidència del càncer de pell a Espanya, prop d’un 10% cada any.

És important saber que, actualment, els risc de càncer de pell d’un treballador a laire lliure és cinc vegades més gran que el d’un treballador a linterior  (Health Council of The Netherlands).

Per això, des Previntegral, volem recordar-los la importància d’una adequada protecció contra el sol, amb la finalitat de prevenir els riscos que comporta, posant laccent en aquelles mesures de prevenció imprescindibles per aconseguir reduir i prevenir les conseqüències de lexposició.

Consells de fotoprotecció / Mesures de protecció:

 

Fer un bon ús de la crema solar. A Espanya es recomana que el foto- protector adequat sigui factor 30-50 segons el tipus de pell. Així mateix, s’ha de tenir en compte la importància de la seva aplicació 30 minuts abans de lexposició solar.

Utilitzar roba adequada (transpira- ble, teixits de cotó, no ajustada al cos, etc.). Pot reduir-se fins a un 93% la radiació incident.

Evitar en la mesura que sigui possible el sol cap al migdia redueix els efectes de la radiació solar en un 60%. Fer descansos a lombra i hidratar-se per prevenir i possibles cops de calor.

Utilitzar barrets dala ampla per protegir coll/orelles i ulleres de sol en- voltants que filtrin el 99% dels UVA i UVB.

Revisar el cos a la recerca de possibles canvis a la pell (pigues, taques, etc.).

No oblidar-se que el dany produït per lexposició solar és irreversible i acumulatiu!!!

Estefania Lozano

NOTICIES


Nou reglament ITC MIE APQ-10 d'emmagatzematge en recipients mòbils
Dilluns, 14 Agost 2017
Nou reglament ITC MIE APQ-10 d'emmagatzematge en recipients mòbils - Aquesta ITC és nova i regula les condicions per emmagatzemar i ús dels dipòsits de GRG (IBC en anglès). - s'indica a partir de quan cal un projecte o una memòria per la seva instal·lació, segons el tipus de producte,... Read More...