10 CONSELLS PER MINIMITZAR LA SÍNDROME POSTVACACIONAL

12/09/2017

10 CONSELLS PER MINIMITZAR LA SÍNDROME POSTVACACIONAL

 

La síndrome postvacacional, també conegut com depressió postvacacional, és un terme molt conegut que fa referència al procés d'estrès que patim després del període de vacances en haver de readaptar-nos a les nostres obligacions diàries siguin familiars, laborals o d'estudi.

Quan arriba l’hora d’incorporar-nos a la rutina després de les vacances, patim una reacció d’etrès. En general, un canvi d’hàbit sol exigir un gran esforç. El tornar a enfrontar-nos amb responsabilitats i obligacions que suposen un augment de l’ansietat fa que puguem experimetar símptomes tals com: malestar psicològic, apatia, falta de concentració, palpitacions, taquicàrdia, dolors musculars, molèsties digestives, mal de cap, etc. símptomes que solen remetre als 10-14 dies.

Segons els càlculs realitzats aquest any per la consultora de Recursos Humans Adecco, el 30% dels treballadors experimentaran la síndrome postvacacional, mentre que part del 70% restant patirà quadres de fatiga o estrès

Per tot això, podem dir que el “millor remei es la prevenció”. Intentar minimitzar o prevenir aquests símptomes, pot ser molt mes senzill si es segueix una sèrie de consells per portar millor “la tornada a la feina”.

1. Programa la teva tornada a la feina amb un temps prudencial. Si es possible, comença la feina a meitat de setmana, reduint l’impacte psicològic de la tornada.

2. Organitza les teves activitats laborals progressivament. Analitza les feines que tens pendents i prioritza les més urgents.

3. Proposar-objectius concrets. La implicació augmenta la motivació laboral.

4. Respecta les hores del son. Regularitza els teus ritmes de son a la normalitat.

5. Modera el consum de alcohol i cafeïna. El alcohol es un depressor del sistema nerviós de manera que aguditza l’apatia, la depressió i l’astènia. Per una altra banda, la cafeïna aguditza l’estrès.

6. Organitza el teu temps i diverteix-te. Dedica’t temps per a tu.

7. Realitza esport. Ens permetrà reduir l’estrès augmentant “endorfines”, proteïnes responsables de la felicitat.

8. Posa límits i aprèn a dir que “no”. Cada cosa al seu temps.

9. Pensa amb positiu. Queden més dies festius per endavant!

10. Tinguis paciència. La síndrome postvacacional es passatger, només es resolt amb actitud i temps.

Font: Adecco

Nou reglament ITC MIE APQ-10 d'emmagatzematge en recipients mòbils

Nou reglament ITC MIE APQ-10 d'emmagatzematge en recipients mòbils

- Aquesta ITC és nova i regula les condicions per emmagatzemar i ús dels dipòsits de GRG (IBC en anglès).

- s'indica a partir de quan cal un projecte o una memòria per la seva instal·lació, segons el tipus de producte, indicació de perill i capacitat d'emmagatzematge del recipient.

- Les zones d'emmagatzematge han de tenir accés restringit; serà degudament senyalitzat aquest fet.

- Han d'haver-hi àrees específiques condicionades per l'emmagatzematge del dipòsit (prohibit en zones de pas com escales, buits d'escala, passadissos, sortides emergència, vestíbuls, sortides de vehicles, patis estrets, zones de descans, lavabos, teulades i altells amb usos diferents a l'industrial.

- Il·luminació adequada segons RD 486/97 i que eviti escalfament de productes químics perillosos.

- cal disposar de ventilació natural o forçada segons perillositat i ubicació del dipòsit; pot ser necessari un sistema d'extracció forçat (cas de dipòsits en interior d'edificis o ubicats en foses o soterranis).

- Cal senyalitzar segons RD 485/97 la presència de productes químics perillosos, a més dels específics que hi pogués haver.

- El contingut del recipient ha de ser fàcilment identificable amb etiquetes.

- Davant el risc de fuites en productes líquids, cal una capacitat de retenció major o igual al 100% de capacitat del recipient major o el 10% de la capacitat total.

emmagatzemada, amb sistemes tipus sòl de retenció, cubell de retenció, drenatge a lloc segur, etc.

- Cal un sistema de dutxa i font renta-ulls a menys de 10 m. del lloc de transvasament o presa de mostres.

- Cal establir un pla de manteniment i un registre dels controls realitzats, designant-se un responsable del mateix.

- Cal una revisió anual (com a mínim) d'acord amb un pla de revisions periòdiques

- Cal designar un responsable de les revisions, propi o aliè.

- Les revisions les realitzarà un inspector propi o un organisme de control i s'emetrà un certificat sobre la mateixa.

- S'estableixen els criteris respecte a l'emmagatzematge conjunt de productes.

Si necessita més informació no dubti en posar-se en contacte amb el nostre equip tècnic.

Consell per protegir-se del sol a la feina

17/07/2017

Per fi ha arribat el tan esperat estiu, època en què agricultors i treballadors del sector de la construcció, entre daltres, sexposen a un important i silenciós risc laboral: el SOL. Aquesta exposició de la radiació fa que molts treballadors pateixin constantment els efectes nocius de la radiació, com cremades de primer grau, fotoenvelliment prematur, cataractes i càncer de pell, entre altres malalties.

En els últims quatre anys, s’ha produït un augment del 38% de la incidència del càncer de pell a Espanya, prop d’un 10% cada any.

És important saber que, actualment, els risc de càncer de pell d’un treballador a laire lliure és cinc vegades més gran que el d’un treballador a linterior  (Health Council of The Netherlands).

Per això, des Previntegral, volem recordar-los la importància d’una adequada protecció contra el sol, amb la finalitat de prevenir els riscos que comporta, posant laccent en aquelles mesures de prevenció imprescindibles per aconseguir reduir i prevenir les conseqüències de lexposició.

Consells de fotoprotecció / Mesures de protecció:

 

Fer un bon ús de la crema solar. A Espanya es recomana que el foto- protector adequat sigui factor 30-50 segons el tipus de pell. Així mateix, s’ha de tenir en compte la importància de la seva aplicació 30 minuts abans de lexposició solar.

Utilitzar roba adequada (transpira- ble, teixits de cotó, no ajustada al cos, etc.). Pot reduir-se fins a un 93% la radiació incident.

Evitar en la mesura que sigui possible el sol cap al migdia redueix els efectes de la radiació solar en un 60%. Fer descansos a lombra i hidratar-se per prevenir i possibles cops de calor.

Utilitzar barrets dala ampla per protegir coll/orelles i ulleres de sol en- voltants que filtrin el 99% dels UVA i UVB.

Revisar el cos a la recerca de possibles canvis a la pell (pigues, taques, etc.).

No oblidar-se que el dany produït per lexposició solar és irreversible i acumulatiu!!!

Estefania Lozano

NOTICIES


10 CONSELLS PER MINIMITZAR LA SÍNDROME POSTVACACIONAL
Dimarts, 12 Setembre 2017
12/09/2017 10 CONSELLS PER MINIMITZAR LA SÍNDROME POSTVACACIONAL   La síndrome postvacacional, també conegut com depressió postvacacional, és un terme molt conegut que fa referència al procés d'estrès que patim després del període de... Read More...