NEWSLETTER


Informació de l'usuari
Rebre en format
Subscripció
Subscriure-s'hi Llista
Newsletter

Nota legal: PREVINTEGRAL, S.L., amb domicili social a l'Edifici Entrevies, c/ Llorenç Ag. Claveria 105, planta 2 oficines 2 i 3, 25191 de Lleida, li informa que les dades de caràcter personal que figuren en aquest formulari seran incorporades a un fitxer de la seva titularitat, la finalitat del qual és prestar el servei sol·licitat, així com recaptar informació sobre els usuaris per a millorar l'oferta comercial de www.previntegral.com. La falta de subministrament de les dades sol·licitades implicarà la no prestació del servei. Pot exercitar lliurement els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a l'adreça anteriorment indicada.

NOTICIES


NOU REGLAMENT SOBRE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Divendres, 16 Juny 2017
16/06/2017 El passat 12 de juny de 2017 es va publicar, per part del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el nou Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis. Aquest reglament deroga l’anterior Reial Decret 1942/ 1993. El... Read More...